Castellano | Català

Àrea residencial

8 raons perquè gestionem el lloguer del seu immoble


Prevenim la morositat

Ens assegurem que l'inquilí que llogui el seu habitatge sigui solvent. Per això sol·licitem documentació que acrediti aquesta solvència: nòmines, avals, contractes de treball, etc.

Emetem i gestionem el cobrament dels rebuts

Ens ocupem d'emetre els justificants de lloguer cada mes i se'ls fem arribar a l'inquilí, d'aquesta manera vostè no ha d'estar pendent de fer aquesta gestió. Si hi ha un retard en el pagament d'un lloguer, nosaltres ens encarreguem de reclamar-lo.

Actualitzem les rendes

Ens encarreguem d'actualitzar el lloguer de la seva propietat en funció de l'IPC de cada any i apliquem les pujades d'acord amb la normativa sobre aquesta matèria.

Redactem els contractes

Estem pendents dels venciments de cada contracte i els avisem amb antelació al compliment del termini. Ens encarreguem, per exemple, de gestionar la renovació del contracte prèviament al seu venciment.

Ingressem i recollim les fiances legals a l'INCASOL

Li estalviem els tràmits referents a l'ingrés de les fiances per part del propietari a ocupar-nos, tant l'ingrés de la fiança a l'INCASOL a la signatura del contracte de lloguer, com de la seva devolució al finalitzar el contracte.

Fem canvis de subministraments

Els comuniquem a les diferents companyies de subministraments, tant els canvis de titularitat com les altes i baixes cada vegada que hi ha un canvi d'inquilí.

Resolem els seus dubtes legals

Els assessorem, sense cap cost per a vostè, sobre les possibles sobre els requisits legals referents a lloguers.

Assegurem el pagament del lloguer

Li assegurem que cobrarà un lloguer en contractar amb nosaltres l'Assegurança de Impagament de Lloguer. De manera que, en cas que el seu inquilí no pagui, aquesta assegurança s'encarrega del procediment jurídic de dedesahucio sense que vostè hagi de buscar advocat o procurador. A més, li va pagant les mensualitats fins al moment en que recuperi la possessió de la seva finca.

 

¡Contacti'ns sense cap compromís!

 
*
*
*

* = Dades obligatòries

Enviant dades...